TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
7393673936739367393673936
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3987439039874390398743903987439039874390398743903987439039874390

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง (ข.ชสอ.ก.)
        วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ผศ.พิพัฒน์ วงศ์เกษม กรรมการดำเนินการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง (ข.ชสอ.ก.) โดยมี นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ประธานกรรมการ ข.ชสอ.ก. กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วม 80 คน 39 สหกรณ์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ ข.ชสอ.ก ในรอบปีบัญชี 2562 ที่ผ่านมา ตลอดจนทิศทางในการบริหารงานและแผนงานประจำปี 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด จังหวัดสระบุรี
วันที่เขียนข่าว : 19 ก.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM