TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5680656806568065680656806
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3985728639857286398572863985728639857286398572863985728639857286

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ที่พ้นวาระ
        วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดและมอบโล่ เนื่องในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกรรมการดำเนินการที่พ้นวาระ ที่ปรึกษา สภาที่ปรึกษา ชุดที่ 47
วันที่เขียนข่าว : 21 ก.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM