TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
7198771987719877198771987
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3987244339872443398724433987244339872443398724433987244339872443

การสัมมนาและเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ เพื่อความมั่นคงของสมาชิกและสหกรณ์ - กฎหมายล้มละลาย"
        นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานที่ปรึกษา ชสอ. เป็นผู้แทนประธานกรรมการ ชสอ. เปิดการสัมมนาและเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ เพื่อความมั่นคงของสมาชิกและสหกรณ์ - กฎหมายล้มละลาย" จัดโดยกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงอำนาจกระทำการในการแก้ไขระเบียบ - ข้อบังคับสหกรณ์ แนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิก ข้อกำหนดต่างๆในการออกมาตรการช่วยเหลือสมาชิก แนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อสหกรณ์ได้รับหมายบังคับคดี และแนวทางการแก้ปัญหาสมาชิกตกเป็นบุคคลล้มละลาย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระตำหนัก พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
วันที่เขียนข่าว : 01 ส.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM