TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
7381773817738177381773817
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3987427139874271398742713987427139874271398742713987427139874271

คณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. ชุดที่ 48
        เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา สภาที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 48 และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมสักการะพระพุทธมงคลมหาชนอภิปูชนีย์ ศาลพระพรหม และศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ชสอ. เพื่อความเป็นสิริมงคลในการบริหารงาน ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 21 ส.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM