TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4686946869468694686946869
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5074100450741004507410045074100450741004507410045074100450741004

ขอเรียนเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ."
[เอกสารแนบ]
        ชสอ. ขอเรียนเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ." เพื่อใช้การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ. ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์สมาชิก
 
       โดยส่งแบบสอบถามกลับไปยัง ชสอ. ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร  0 2496 1177,  0 2496 1188  หรือ ทาง E-mail : member.fsct@gmail.com ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563  หรือสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ทาง >> https://forms.gle/Xwsh7B8dsbQCirsFA
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผนและวิจัย ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ  304-307
โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188
 
วันที่เขียนข่าว : 11 ก.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM