TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
3475347534753475
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5755049157550491575504915755049157550491575504915755049157550491

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา
[เอกสารแนบ]
        ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  
 
       ขอรับใบสมัครได้ที่ทำการสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 และ ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ และจะประกาศผลสอบในวันที่ 19 มกราคม 2564
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2544 2068, 0 2544 2069, 0 2544 6767 
วันที่เขียนข่าว : 24 ธ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM