TH | EN

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากการตอบแบบสอบถาม "แนวทางการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ." ปี 2563
[เอกสารแนบ]

ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัล

เสื้อยืด “ฅนออมทรัพย์”

จากการตอบแบบสอบถาม

“แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบริการของ ชสอ. ประจำปี 2563”

 

รายชื่อสหกรณ์(ตามเอกสารแนบ)

*สงวนสิทธิ์สหกรณ์ละ 1 ตัว

วันที่เขียนข่าว : 03 ก.พ. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM