TH | EN

ชสอ. เข้าร่วมพิธีสงฆ์ และมอบของที่ระลึก เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมพิธีสงฆ์ และมอบของที่ระลึก ให้แก่ นายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการบริหารสำนักงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้ง 8 สมาคม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกผู้ล่วงลับเป็นประเพณีมาทุกๆปี ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงาน สฌ.สอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 15 ก.พ. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM