TH | EN

มสธ. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ : M.B.A.(coop)
[เอกสารแนบ]
        มสธ. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ : M.B.A.(coop)ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรีที่ www.stou.ac.th  หรือติดต่อที่สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ. หรือสอบถามโดยตรงที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  หรือศูนย์วิทยาพัฒนาบริการ มสธ. ทั่วประเทศ (สอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 8341 0 2503 3579 -80 หรือ ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจากเวบไซต์ ข้างต้น)
 
ขั้นตอนการ โหลดใบสมัคร www.stou.ac.th 
1) ระดับบัณฑิตศึกษา   
2) รับสมัครนักศึกษาใหม่  ปริญญาโท  
3) ประกาศ/ระเบียบการ/ใบสมัคร  
4) Open Apply-Master(File Folders)  (สามารถ save ได้)  
5) ใบสมัครมี 3 ส่วน 
        1. Apply-Master-Past1-6..  
        2.Apply-Master-Past 2-6.. 
        3.หนังสือรับรอง   
6) เอกสารอื่นๆ แบบฟอร์ชำระค่าสมัคร /ระเบียบการรับสมัคร/ประกาศรับสมัคร)
วันที่เขียนข่าว : 11 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM