TH | EN

เชิญใช้บริการเงินกู้ ชสอ. บริการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 5 และ บริการเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 6
[เอกสารแนบ]
        ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้เปิดบริการเงินกู้โครงการพิเศษต่างๆ และครบกำหนดปิดบริการในบางโครงการ ซึ่งได้แจ้งให้สหกรณ์สมาชิกทราบแล้วนั้น
        ในการนี้เพื่อให้มีบริการเงินกู้สำหรับให้บริการแก่สหกรณ์สมาชิกอย่างต่อเนื่องชสอ. จึงได้ขยายระยะเวลาการให้บริการเงินกู้โครงการพิเศษและเปิดบริการเงินกู้โครงการพิเศษเพิ่ม เพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ผู้กู้รายเดิมที่สนับสนุนใช้บริการเงินกู้กับ ชสอ. ตลอดมาได้มีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำไว้ใช้ในการดำเนินกิจการช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่าย อีกทั้งเพื่อเพิ่มผู้ใช้บริการรายใหม่ที่ไม่มีหนี้กับ ชสอ. ให้มาใช้บริการเงินกู้กับ ชสอ. เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดบริการเงินกู้ที่เสนอให้บริการ ดังนี้
 
 
ชสอ. จึงขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้เงินโครงการดังกล่าว กรุณาติดต่อขอกู้เงินโดยมีรายละเอียดบริการเงินกู้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แต่หากมีสหกรณ์ขอรับเงินกู้ครบจำนวนเพดานวงเงินกู้รวมแล้ว ชสอ.ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบริการก่อนกำหนด
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 212-216, 223, 226 และ 227
วันที่เขียนข่าว : 29 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM