TH | EN

โครงการสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับกฎหมายที่สหกรณ์พึงทราบ” และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กทม. พื้นที่ 1
        พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ บรรยายพิเศษโครงการสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับกฎหมายที่สหกรณ์พึงทราบ” และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กทม. พื้นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2564 โดยมี นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานพิธีเปิด และรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์สุรินทร์ สูอำพัน ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กทม. พื้นที่ 1 กล่าวรายงาน โดย ชสอ. มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ในการจัดโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณของเขตพื้นที่ฯ มีผู้เข้าร่วมกว่า 90 คน 45 สหกรณ์ 
ณ  อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพฯ 
        ทั้งนี้การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ได้มีการแก้ไขข้อบังคับของเขตพื้นที่ฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของ ชสอ. ที่แก้ไขเพิ่มในปี 2564 และมีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการเขตพื้นที่ฯ โดย รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์สุรินทร์ สูอำพัน ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
วันที่เขียนข่าว : 26 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM