TH | EN

พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "กฎกระทรวงที่ประกาศใช้บังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่จะออกมากำกับสหกรณ์ และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก
        พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "กฎกระทรวงที่ประกาศใช้บังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่จะออกมากำกับสหกรณ์ และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2564 พร้อมด้วย ดาบตำรวจ เดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการดำเนินการ ที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลเขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันตก นายโกวิท เกตุงาม กรรมการดำเนินการที่อยู่ในเขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันตก และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. โดยมี นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช  ประธานกรรมการ เขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันตก กล่าวรายงาน โดย ชสอ. มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ในการจัดโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณของเขตพื้นที่ฯ มีผู้เข้าร่วมกว่า 154 คน 43 สหกรณ์ ณ โรงแรม อีโค่โคซี่ บิชฟร้อน รีสอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
วันที่เขียนข่าว : 26 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM