TH | EN

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ 2 ตำแหน่ง
       ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ 2 ตำแหน่ง 
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการเงิน 1 ตำแหน่ง <<รายละเอียดคลิก>>
2. พนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง <<รายละเอียดคลิก>>
 
        ผู้สนใจสามารติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.30 น. ในวันและเวลาทำการ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.doacoop.com
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 08 0439 0844, 0 2940 5088 - 9 ต่อ 232-234
วันที่เขียนข่าว : 07 ก.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM