TH | EN

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
[เอกสารแนบ]
        ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นิติกร
        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 13 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด หรือ ทางเว็บไซต์ www.molcoop.com
 
สอบถามข้อมูล โทร. 0 2247 9810 - 2
วันที่เขียนข่าว : 02 ก.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM