TH | EN

โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meetings หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่น 1 สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก (เฉพาะสหกรณ์ในสถานประกอบการ) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม, 7, 21 และ 28 พฤศจิกายน 2564
[เอกสารแนบ]
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meetings หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการสหกรณ์” สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก (เฉพาะสหกรณ์ในสถานประกอบการ) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม,  7, 21 และ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
 
       หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย  พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 - 311 โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมนาได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 26 ตุลาคม 2564 
    
        ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตามรายชื่อไว้เท่านั้น รับสมัครเฉพาะสหกรณ์ขนาดเล็ก สหกรณ์ละ 1 ท่าน จำนวนจำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
 
 
 
ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อสำรองที่นั่ง ลิงค์ด้านล่าง หรือ scan QR-code
 
 
วันที่เขียนข่าว : 12 ต.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM