TH | EN

โครงการสัมมนา “เจาะประเด็นกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” สำหรับสหกรณ์ในสถานประกอบการ วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมมูฟ อีเว้นท์ เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
[เอกสารแนบ]
       ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “เจาะประเด็นกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” สำหรับสหกรณ์ในสถานประกอบการ วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมมูฟ อีเว้นท์ เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 
        หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย  พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 - 311 โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมนาได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
 
            ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตามรายชื่อไว้เท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
ลงทะเบียนออนไลน์ จำนวนสหกรณ์ละ 2 ท่าน เท่านั้น เพื่อสำรองที่นั่ง  

 
วันที่เขียนข่าว : 19 เม.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM