TH | EN

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การบริหารจัดการและเทคนิคการจัดประชุมผ่าน Zoom Meetings วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ลงทะเบียนออนไลน์ >>
 
เข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อรับลิงค์ในวันอบรม >>
 
 
วันที่เขียนข่าว : 11 พ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM