TH | EN

ชสอ. ให้การต้อนรับ คณะนักสหกรณ์จากองค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศ (Seoul Credit Unions) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
        วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ นายเสนอ วิสุทธนะ รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ คณะนักสหกรณ์จากองค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศ (Seoul Credit Unions) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 51 คน เข้าศึกษาดูงานและพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 06 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM