TH | EN

ชสอ. ร่วมแสดงความยินดี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ในโอกาสเปิดสำนักงานสหกรณ์ฯ (แห่งใหม่)
        วันที่ 2 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ดร. สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ในโอกาสเปิดสำนักงานสหกรณ์ฯ (แห่งใหม่) พร้อมด้วยเปิดป้ายอาคารสหกรณ์ ณ สำนักงาน เลขที่ 417 หมู่ที่ 2 ถนนชัยภูมิ - บ้านเขว้า ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
        โดยช่วงเช้ามีพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่ ตามประเพณีพื้นบ้าน ตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ โดยมี นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์
        นายแพทย์เฉิดพันธุ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขชัยภูมิ จก. กล่าวรายงานความเป็นมาในก่อสร้างอาคารฯ ประธานในพิธีฯ กดปุ่มเปิดผ้าแพร ป้ายสำนักงาน(แห่งใหม่) จากนั้นแขกผู้เกียรติร่วมถ่ายภาพหมู่ และมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี เป็นอันเสร็จพิธี 
        สอ. สาธารณสุขชัยภูมิ จก. ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ สามัญ ให้จัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 98 ตาราง และก่อสร้างอาคารสหกรณ์พื้นที่ใช้สอย 480 ตารางเมตร พร้อมรั้ว ป้ายด้านหน้าสำนักงาน และตกแต่งภายใน ภายใต้กรอบงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ โดยสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 02 มิ.ย. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM