TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2783627836278362783627836
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
4578385645783856457838564578385645783856457838564578385645783856

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจาก นายภิรมย์ บุญเจือ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจาก นายภิรมย์ บุญเจือ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ชสอ. วันที่ 10 ก.ค. 2558 ณ สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 10 ก.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM