TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
126416126416126416126416126416126416
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3909358739093587390935873909358739093587390935873909358739093587

ชสอ. ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ 
วันที่เขียนข่าว : 27 ก.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM