TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
297619297619297619297619297619297619
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3783600537836005378360053783600537836005378360053783600537836005

ชสอ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 43 ปี

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 43 ปี วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
วันที่เขียนข่าว : 01 ต.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM