TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
298041298041298041298041298041298041
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3783642737836427378364273783642737836427378364273783642737836427

ชสอ. ประชาสัมพันธ์งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในรายการสด "อีสานวันนี้" ช่อง 11 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเสกสรร โสภารัตน์ ประธานชมรม สหกรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกรายการสด "อีสานวันนี้" ช่อง 11 เพื่อประชาสัมพันธ์งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันเสารที่ 31 ต.ค. 2558 ที่ จ.อุดรธานี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
วันที่เขียนข่าว : 29 ต.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM