TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
136321136321136321136321136321136321
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3993660139936601399366013993660139936601399366013993660139936601

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวรายงานต่อ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 4 ( Advance SACCO Executive) 4th Batch เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 05 พ.ย. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM