TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
120202120202120202120202120202120202
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3908738239087382390873823908738239087382390873823908738239087382

ชสอ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ณ ห้องประชุม3 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม3 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 05 พ.ย. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM