TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5486554865548655486554865
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5090006050900060509000605090006050900060509000605090006050900060

ชสอ. รวมพลังปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี และขบวนการสหกรณ์ไทย

          ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ นำทีมคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. รวมพลังปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี และขบวนการสหกรณ์ไทย พร้อมทั้งมอบน้ำดื่ม FSCT สำหรับแจกให้ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 1,200 ขวดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 11 ธ.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM