TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5317053170531705317053170
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5089836650898366508983665089836650898366508983665089836650898366

ครบรอบ 34 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช จํากัด

        นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย ฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมงานพิธีทําบุญเลี้ยงพระ พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ห้องสุโขทัย อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 14 ธ.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM