TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1793917939179391793917939
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5060780050607800506078005060780050607800506078005060780050607800

ชสอ. ร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น เนื่องในโอกาส 100 ปีสหกรณ์ไทย

          ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น เนื่องในโอกาส 100 ปีสหกรณ์ไทย วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ สสท. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
วันที่เขียนข่าว : 22 ธ.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM