TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1965919659196591965919659
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5060951850609518506095185060951850609518506095185060951850609518

ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2558 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 30 ธ.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว :
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM