TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1796417964179641796417964
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5060782550607825506078255060782550607825506078255060782550607825

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558

          ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "นวัตกรรมกับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์" พร้อมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท ในการจัดโครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558" เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนายศักดิ์ชัย พงษ์เพชร และนายเสกสรรค์ โสภารัตน์ กรรมการดำเนินการเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ มีสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการคัดเลือก 3 แห่งด้วยกันคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ชื่อผลงาน "ท้ชสกรีนบริการประทับใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี" สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ชื่อผลงาน "ระบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวสมาชิกสหกรณ์ 360" และสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ชื่อผลงาน "ปรับกู้สู้วิกฤติ พบผิดเร่งแก้ไข" โดยสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมฯ ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558 และต้องเป็นตัวแทนของชมรมฯ เพื่อไปร่วมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมฯ ดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2558 ของ ชสอ. ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด
วันที่เขียนข่าว : 26 ธ.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM