TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
140278140278140278140278140278140278
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3994055139940551399405513994055139940551399405513994055139940551

ชสอ. ประกาศผลการสอบข้อเขียนและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
[เอกสารแนบ]
         ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้ทำการสอบข้อเขียนและทดสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ทาง ชสอ. จึงขอประกาศผลการสอบข้อเขียนและทดสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 206
วันที่เขียนข่าว : 03 ก.พ. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM