TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
286832286832286832286832286832286832
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3782524237825242378252423782524237825242378252423782524237825242

ชสอ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย

         ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.พ. 2559
ผู้เขียนข่าว :
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM