TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4624546245462454624546245
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5074038050740380507403805074038050740380507403805074038050740380

คลิปการนำเสนอและภาพบรรยากาศภายในงานคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหาจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558
          การนำเสนอและคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหาจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558 สามารถชมคลิปการนำเสนอ ภาพบรรยากาศภายในงาน และดาวน์โหลดเอกการสารได้ที่นี่
วันที่เขียนข่าว : 04 มี.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM