TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
139818139818139818139818139818139818
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3994009139940091399400913994009139940091399400913994009139940091

ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ.

       ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 04 เม.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว :
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM