TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1719317193171931719317193
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5060705450607054506070545060705450607054506070545060705450607054

ชสอ. ให้การต้อนรับคณะสมาชิกสหกรณ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด รุ่นที่ 2

       ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะสมาชิกสหกรณ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด รุ่นที่ 2 จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมสำนักงานและศึกษาดูงาน ชสอ. พร้อมรับฟังบรรยาย เรื่องบทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 07 เม.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM