TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
135775135775135775135775135775135775
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3910292439102924391029243910292439102924391029243910292439102924

ชสอ. เข้าตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม จังหวัดอุบลราชธานี

         ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย พลตรีวัชระ นิตยสุทธิ์ นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ กรรมการดำเนินการ และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
วันที่เขียนข่าว : 20 เม.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM