TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1957019570195701957019570
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5060942950609429506094295060942950609429506094295060942950609429

ชสอ. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

     ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันที่เขียนข่าว : 01 พ.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM