TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
131727131727131727131727131727131727
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3993202739932027399320273993202739932027399320273993202739932027

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบ 63 ปี

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบ 63 ปี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารจุลละพรามหณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
วันที่เขียนข่าว : 06 พ.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM