TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5706257062570625706257062
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5090225550902255509022555090225550902255509022555090225550902255

พิธีเปิดการอบรม Microsoft Excel สำหรับงาน HR 2013 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 59 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สำนักงาน ชสอ.

        นายวินัย ทองทิพย์ กรรมการดำเนินการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม Microsoft Excel สำหรับงาน HR 2013 โดยวิทยากร อาจารย์จิราวัลย์ เพ็งกุล มีผู้สนใจเข้าอบรบ จำนวน 37 คน จาก 27 สหกรณ์เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 11 พ.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM