TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
142735142735142735142735142735142735
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3910987139109871391098713910987139109871391098713910987139109871

คณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

       เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนควนตะแบก อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดย ชสอ. สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 495,000 บาท เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านการสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 20 มิ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM