TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5246552465524655246552465
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5089766350897663508976635089766350897663508976635089766350897663

ชสอ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีในงานครบรอบ 51 ปี เครดิตยูเนี่ยนไทย เนื่องในโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทย

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีในงานครบรอบ 51 ปี เครดิตยูเนี่ยนไทย เนื่องในโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทย โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันก่อกำเนิดของขบวนการเครดิตยูเนี่ยน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
วันที่เขียนข่าว : 25 ก.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM