TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4697246972469724697246972
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5074110750741107507411075074110750741107507411075074110750741107

ชสอ. ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการ "ขบวนการสหกรณ์ รวมใจทำดี" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

        วันที่ 9 สิงหาคม 2559 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ นำคณะฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการ "ขบวนการสหกรณ์ รวมใจทำดี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดประยงค์กิตติวนาราม เขตหนอกจอก กรุงเทพฯ
วันที่เขียนข่าว : 09 ส.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM