TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
152121152121152121152121152121152121
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3995235939952359399523593995235939952359399523593995235939952359

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 59 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน
[เอกสารแนบ]
วันที่เขียนข่าว : 02 ก.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM