TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1482014820148201482014820
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5060468250604682506046825060468250604682506046825060468250604682

ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก ของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย

         ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU) ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ให้ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559
วันที่เขียนข่าว : 12 ก.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM