TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5174651746517465174651746
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5089694550896945508969455089694550896945508969455089694550896945

ชสอ. เข้าร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ “CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย”

        พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ “CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย” พร้อมมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน และสื่อการเรียนการสอนมอบให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนปัจจัยที่สนับสนุนการศึกษา โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จัดโครงการขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
วันที่เขียนข่าว : 15 ก.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM