TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5446554465544655446554465
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5089966050899660508996605089966050899660508996605089966050899660

สหกรณ์ออมทรัพย์สยามโตโยต้า จำกัด เข้าเยี่ยมชมสำนักงานและศึกษาดูงาน ชสอ. เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 59

      พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์สยามโตโยต้า จำกัด จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสำนักงานและศึกษาดูงาน ชสอ. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 601
วันที่เขียนข่าว : 19 ก.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM