TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1988519885198851988519885
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5060974450609744506097445060974450609744506097445060974450609744

เข้าพบนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อหารือการเตรียมการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559

     นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ ชสอ. พร้อมด้วย นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ประธานกรรมการ ชมรมสอ. ภาคกลาง และนายเจริญ ชัยสิทธิ์ กรรมการ สอ. ครูปทุมธานี จก. เข้าพบนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อหารือการเตรียมการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
วันที่เขียนข่าว : 22 ก.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM