TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5179151791517915179151791
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5089699050896990508969905089699050896990508969905089699050896990

ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

      นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนชุมชนรอบข้าง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จตุจักร กรุงเทพฯ
วันที่เขียนข่าว : 28 ก.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM