TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5274052740527405274052740
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5089793750897937508979375089793750897937508979375089793750897937

ชสอ.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 44 ปี

        นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช กรรมการดำเนินการ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 44 ปี พร้อมร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เมื่อวัน 1 ตุลาคม 2559 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
วันที่เขียนข่าว : 01 ต.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM