TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
514514514
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3210092232100922321009223210092232100922321009223210092232100922
 
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)

 
 
   

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์


 

กิจกรรมต่างๆ ของ ชสอ.กิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2560
 

ชสอ. ร่วมปลูกดอกดาวงเรือง วันที่ 2 ต.ค. 60

พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ๙,๙๙๙ ดอก เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 60
   

 

Clip VDO อื่นๆชสอ. เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 60

ชสอ. เปิดป้าย สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ มาตรฐาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 60

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เปิดป้าย "สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ มาตรฐาน" ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
 
 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM